Strona główna Kontakt Przydatne linkiObrączkowanie ptaków

Obrączkowanie ptaków jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik stosowanych w badaniu życia ptaków. Polega na znakowaniu ptaków metalowymi obrączkami zakładanymi na nogę. Łabędzie i gęsi znakowane są również kolorowymi obrożami zakładanymi na szyję, do odczytania z większej odległości.

Różne rodzaje obrączek

fot. Tomasz Mokwa

Każda obrączka posiada wytłoczony, skrócony adres centrali obrączkowania oraz niepowtarzalny kod literowo-cyfrowy, który niczym dowód osobisty charakteryzuje ptaka i pozwala go zidentyfikować przy powtórnym schwytaniu lub obserwacji, nawet po wielu latach. Porównanie danych (np. daty, miejsca) zaobrączkowania z danymi ponownego stwierdzenia dostarcza informacji o przemieszczeniach ptaków, długości życia i innych aspektach ich biologii.

Zbadanie jakiegoś zagadnienia wymaga przynajmniej kilkadziesięciu, a częściej setek ponownych stwierdzeń, dotyczących jednego gatunku. Uzyskanie jednego stwierdzenia to zwykle oznakowanie kilkudziesięciu lub kilkuset osobników. Dlatego tak ważne jest, aby o schwytaniu, znalezieniu, obserwacji ptaka z obrączką poinformować krajowa centralę obrączkowania.

Prosimy - zapamiętaj!
Gdy znajdziesz ptaka z obrączką skontaktuj się ze Stacją Ornitologiczną podając następujące dane:
 -  tekst i numer wytłoczony na obrączce,
 -  jeśli ptak jest martwy, dołącz obrączkę,
 -  datę znalezienia, schwytania lub obserwacji,
 -  miejsce znalezienia, schwytania lub obserwacji,
 -  stan ptaka w chwili znalezienia (np. zdrowy, ranny, martwy świeży, martwy w rozkładzie),
 -  przyczynę śmierci lub zranienia ptaka, jeśli można ją określić,
 -  los ptaka po schwytaniu (np. wypuszczony, przetrzymany do następnego dnia),
 -  gatunek ptaka, jeśli można określić.
 -  imię, nazwisko i adres kontaktowy znalazcy; potwierdzamy otrzymaną wiadomość powrotną i zawiadamiamy o okolicznościach zaobrączkowania stwierdzonego ptaka.

Wiadomość można przesłać wypełniając formularz na stronie POLRING'u lub pocztą zwykłą.

Krajowa centrala obrączkowania ptaków

Biegus zmienny z obrączkami

fot. Piotr Chara

W Stacji Ornitologicznej znajduje się Centrala Obrączkowania Ptaków, która na mocy decyzji Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska koordynuje obrączkowanie ptaków w Polsce. Znajduje się w niej bank danych, w którym gromadzone są dane o obrączkowanych i ponownie stwierdzonych dzikich ptakach. Tutaj też, z innych central docierają informacje o naszych ptakach schwytanych poza granicami kraju. Baza danych zawiera obecnie informacje o ponad 4,2 mln ptaków znakowanych w Polsce od 1931 roku oraz o ponad 720 tys. ponownych stwierdzeniach ptaków. Corocznie obrączkowanych jest około 150 tys. nowych ptaków; przybywa też 120 tys. informacji o ponownych stwierdzeniach. Większość danych jest skomputeryzowana.

Chwytaniem i obrączkowaniem ptaków zajmują się współpracownicy Stacji indywidualnie lub zespołowo działający na terenie całego kraju. Stacja szkoli i wydaje licencje osobom ubiegającym się o prawo obrączkowania ptaków w Polsce oraz zaopatruje je w obrączki. W tym celu organizowane są kursy obrączkarskie.