Strona główna Kontakt Przydatne linkiEURING - Europejska Unia Obrączkowania Ptaków

fot. Tomasz Mokwa

EURING jest organizacją utworzoną w 1963r. w Paryżu, która koordynuje międzynarodową współpracę we wszystkich aspektach związanych ze znakowaniem ptaków na obszarze Europy. Jej członkami są europejskie centrale obrączkowania ptaków.
Cele i osiągnięcia Euringu to m. in.:

Dzięki EURING databank między innymi w łatwy sposób można uzyskać informacje o maksymalnej długości życia dzikich ptaków (https://euring.org/data-and-codes/longevity-list) lub uzyskać dostęp do danych o ponownie stwierdzanych ptakach (https://euring.org/data-and-codes/edb-application-procedure)

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie EURING.