Strona główna Kontakt Przydatne linkiKrótka historia

Stara Stacja Nowa Stacja

  Budynek Stacji do roku 1985
  (fot. archiwum)

  Nowy budynek Stacji
  (fot. archiwum)

Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku jest placówką naukową zajmującą się badaniami biologii ptaków. Pełni również rolę jedynej w Polsce krajowej centrali obrączkowania ptaków. Powstała w 1931r. w Warszawie, jako Stacja Badania Wędrówek Ptaków przy Państwowym Muzeum Zoologicznym. W roku 1957 została przeniesiona - już jako Stacja Ornitologiczna Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk - do Górek Wschodnich, obecnie Gdańsk - Wyspa Sobieszewska. Rozbudowana w połowie lat 80, od 1990 roku Stacja weszła w skład Instytutu Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Z dniem 1 stycznia 2002r. decyzją władz Polskiej Akademii Nauk uzyskała samodzielność jako Zakład Ornitologii PAN, a od 1 października 2007 roku ponownie jest częścią Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

Początkowo Stacja zajmowała się głównie organizacją obrączkowania ptaków w Polsce. Tej funkcji z biegiem czasu zaczęły towarzyszyć zadania badawcze. Obecnie, obok administrowania systemem znakowania dzikich ptaków w Polsce, Stacja prowadzi szereg samodzielnych programów badawczych, obejmujących szerokie spektrum zagadnień biologii i ekologii ptaków.