Strona główna Kontakt Przydatne linki
Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
ul. Nadwiślańska 108, 80-680 Gdańsk 40
tel.  +48 (58) 308-07-59
email: stornit@miiz.waw.pl
numer konta w banku BGK: 07 1130 1017 0020 1465 5520 0016

Zgłaszanie ptaków z obrączkami: ring@miiz.waw.pl


Pracownicy Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN


Pracownicy naukowi
  dr Gerard Kanarek, adiunkt [email: kanarek@miiz.waw.pl ]
  dr Dominik Marchowski, adiunkt [email: dmarchowski@miiz.waw.pl ]

Centrala Obrączkowania Ptaków:
  mgr Tomasz Mokwa, starszy biolog [email: tomok@miiz.waw.pl ] - kierownik
  dr Izabela Fischer, specjalista [email: ring@miiz.waw.pl ] - wiadomości powrotne
  mgr Magdalena Nowakowska, starszy biolog [email: wykazy@miiz.waw.pl ] - obrączki i wykazy

Pracownicy techniczni
  mgr Arkadiusz Sikora, starszy biolog [email: sikor@miiz.waw.pl ]
  Piotr Zieliński, technik [email: piotrz@miiz.waw.pl ]

Pracownicy administracji i obsługi:
  mgr Zenon Rohde, starszy specjalista [email: rozen@miiz.waw.pl ] - kierownik
  mgr Alicja Bielska, starszy specjalista [email: stornit@miiz.waw.pl ] - sekretariat, edukacja ekologiczna
  Grzegorz Ławicki, konserwator
  Teresa Żyłko, starsza woźna

Pracownicy emerytowani:
  prof. dr hab. Maciej Gromadzki
  dr Jadwiga Gromadzka
  dr Maria Wieloch [email: mwieloch@miiz.waw.pl ]
  dr Wojciech Kania [www: http://www.wkania.eu/en,6.html ]


Kontakt z inspektorem ochrony danych osobywych: daneosobowe@miiz.waw.pl