Strona główna Kontakt Przydatne linki
dr Magdalena
Zagalska-Neubauer

email: magzag (at) miiz.waw.pl

Zainteresowania:


Publikacje

Publikacje oryginalne

Kazimirski P.P., Kaczmarski M., Zagalska-Neubauer M., Żołnierowicz K.M., Tobółka M. 2020. Absence of sex differences in digit ration in nestlings of the White Stork Ciconia ciconia, a monomorphic bird species. Bird Study, 5th March DOI:10.1080/00063657.2020.1726876

Budka M., Matyjasiak P., Typiak J., Zagalska-Neubauer M. 2019. Experienced males modify their behaviour during playback: the case of the Chaffinch. Journal of Ornithology 160 (10):3.

Garamszegi L.Z., Zagalska-Neubauer M., Canal D. Blázi G., Laczi M., Nagy G., Szöllősi E., Vaskuti E., Török J. Zsebők S. 2018. MHC-mediated sexual selection on birdsong: Genetic polymorphism, particular alleles and acoustic signals. Molecular Ecology 27 (11): 2620-2633.

Zagalska-Neubauer M., Bensch S. 2016. High prevalence of Leucocytozoon parasites in fresh water breeding gulls. Journal of Ornithology 157(2): 525-532.

Dubiec A., Podmokła E., Zagalska-Neubauer M., Drobniak S., Arct A., Gustafsson L., Cichoń M. 2016. Differential prevalence and diversity of haemosporidian parasites in two sympatric closely related non-migratory passerines. Parasitology1(10):1-10.

Garamszegi L.Z., Zagalska-Neubauer M. Canal D., Markó G., Szász E., Zsebők S., Szöllősi E., Herczeg G., Török J. 2015. Malaria parasites, immune challenge, MHC variability, and predator avoidance in a passerine bird. Behavioral Ecology 26:1292-1302.

Gwiazda R., Neubauer G., Betleja J., Bednarz Ł., Zagalska-Neubauer M. 2015. Reproductive parameters of Caspian Gull Larus cachinnans Pallas, 1811 in different habitats nearby and away fish ponds. Polish Journal of Ecology 63: 159-165.

Neubauer G., Nowicki P., Zagalska-Neubauer M. 2014. Haldane's rule revisited: do hybrid females have a shorter lifespan? Survival of hybrids in a recent contact zone between two large gull species. Journal of Evolutionary Biology 27 (6): 1248-55.

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2012. Reproductive performance and changes in relative species abundance in a mixed colony of Herring and Caspian Gulls, Larus argentatus and L. cachinnans. Acta Ornithologica 47:185-194

Iciek T., Zagalska-Neubauer M. 2012. Skład gatunkowy i pochodzenie zaobrączkowanych mew Laridae obserwowanych w okolicach Konina. Ptaki Wielkopolski 1: 127-138.

Grzybek J., Zagalska-Neubauer M., Wałecki R. 2012. Ptaki Konińskiegi Zagłębia Węgla Brunatnego. Ptaki Wielkopolski 1: 35-53.

Radwan J., Zagalska-Neubauer M., Cichoń M., Sendecka J., Kulma K., Gustafsson L., Babik W. 2012. MHC diversity, malaria and lifetime reproductive success in collared flycatchers. Molecular Ecology 21:2469-2479.

Gwiazda R., Bukaciński D., Neubauer G., Faber M., Betleja J., Zagalska-Neubauer M., Bukacińska M., Chylarecki P. 2011. Diet composition of the Caspian Gull (Larus cachinnas) in inland Poland: effects of breeding area, breeding stage and sypatric breeding with the Herring Gull (Larus argentatus). Ornis Fennica 88:80-89.

Zagalska-Neubauer M., Babik W., Gustafsson L., Cichoń M., Radwan J. 2010. 454 Sequencing Reveals Extreme Complexity of the Class II Major Histocompatibility Complex in the Collared Flycatcher. BMC Evolutionary Biology 10: 395. doi:10.1186/1471-2148-10-395.

Lenda M., Zagalska-Neubauer M., Neubauer G., Skórka P. 2010. Do invasive species undergo metapopulation dynamics? A case study of the invasive Caspian Gull Larus cachinnans in Poland. Journal of Biogeography 37: 1824-1834.

Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2010. Yellow-legged Gull in Poland: status and separation from yellow-legged Herring Gull and hybrids. Dutch Birding 32:106-115.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., Crochet P.-A., Chylarecki P., Przystalski A., Gay L. 2009. Assortative Mating Without Complete Reproductive Isolation in a Zone of Recent Secondary Contact between Herring Gulls (Larus argentatus) and Caspian Gulls (L. cachinnans). Auk 126: 409-419.

Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., Bell D. A., Crochet P.-A. 2008. Speciation with gene flow in the large white-headed gulls: does selection counterbalance introgression? Heredity 102: 133-146

Gay L., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J.-M., David P. & Crochet P.-A. 2007. Molecular and morphological patterns of introgression between two white-headed gull species in a zone of recent secondary contact. Molecular Ecology 16: 3215-3227.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Betleja J., 2007. Origin of Caspian Gulls Larus cachinnans breeding in Poland. British Birds 100: 554-557.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2006. Dymorfizm płciowy i oznaczanie płci w grupie mewy srebrzystej Larus argentatus na podstawie pomiarów biometrycznych. Notatki Ornitologiczne 47: 185-191.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gwiazda R., Faber M., Bukaciński D., Betleja J., Chylarecki P. 2006. Breeding large gulls in Poland: distribution, numbers, trends and hybridization. Vogelwelt 127: 11-22.

Neubauer G., Faber M., Zagalska-Neubauer M. 2005. Występowanie mewy srebrzystej Larus argentatus, mewy białogłowej L. cachinnans i mewy romańskiej L. michahellis w środkowej Polsce w cyklu rocznym. Notatki Ornitologiczne 46: 61-76.

Zagalska-Neubauer M. 2004. Wzrost liczebności mew z kompleksu mewy srebrzystej w Wielkopolsce w latach 1990-2001. Notatki Ornitologiczne 45:159-168.

Neubauer G., Koshelev A.I., Koshelev V.A., Zagalska M. 2002. Morphological variation and sex dimorphism in adult Azov-Caspian Gull Larus cachinnans. Branta: transactions of the Azov-Black Sea, 4: 109-117.

Stępniak E., Zagalska M. M., Świtoński M. 2002. Use of RAPD technique in evolution studies of four species in the family Canidae. Journal of Applied Genetics 43 (4): 489-499.

Pieńkowska A., Zagalska M. 2001. Comparison of the Nuclear Organizer Region activity in four taxa of the family Canidae. Journal of Applied Genetics 42 (4): 493-501.

Zagalska M., Lamentowicz M. 2001. Występowanie brzegówki Riparia riparia na terenie odkrywek w okolicach Konina. Notatki Ornitologiczne 4: 283-287.


Rozdziały

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2015. Mewy i rybitwy Laridae. W: Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny. Drugie wydanie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, Eds. Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Chodkiewicz T., str.79-91.

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2009. Mewy i rybitwy Laridae. W: Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ, Warszawa, s. 64-82.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Chylarecki P. 2007. Mewa srebrzysta Larus argentatus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007. Mewa białogłowa Larus cachinnans. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Chylarecki P. 2007. Mewa romańska Larus michahellis. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Zagalska-Neubauer M. 2007. Pokrzywnica Prunella modularis. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Zagalska-Neubauer M. 2007. Słonka Scolopax rusticola W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.


Notatki, prace przeglądowe i popularnonaukowe

Zagalska-Neubauer M. 2015. Ptasia wspólnota mieszkaniowa. Academia nr 3 (43)

Tobółka M., Bocheński M., Grabowski T., Jakubiec Z., Jerzak L., Kaługa I., Kania W., Kronenberg J., Poniński P., Siekiera A., Siekiera J., Stępień M, Tryjanowski P., Zagalska-Neubauer M., Zawodniak J. J., Żołnierowicz K. M. 2013. Badania nas bocianem białym Ciconia ciconia w Polsce w 2012 roku. Relacja z II Zjazdu Grupy Badawczej Bociana Białego (Kłopot, 21-23.11.2012). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (5): 452-462

Zagalska-Neubauer M., Stachurska-Skierczyńska K., Neubauer G. 2012. 8th European Ornithological Union Congress. Riga, Latvia, 27-30 August 2011. ISBE Newsletter, vol. 24 (1): 11-12.

Beran V., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2010. Prvni prokazany vyskyt zpetneho krizence racka stribriteho (Larus argentatus) a racka belohlaveho (Larus cachinnans) v Ceske republice. Sylvia 46: 171-177 [First proven case of a backcross hybrid between the Herring Gull (Larus argentatus) and the Caspian Gull (Larus cachinnans) in the Czech Republic].

Zagalska-Neubauer M., Dubiec A. 2007. Techniki i markery molekularne w badaniach zmienności genetycznej ptaków. Notatki Ornitologiczne 48:193-206.

Dubiec A., Zagalska-Neubauer M. 2006. Molecular techniques for sex identification in birds. Biological Letters 43:3-12.

Zagalska-Neubauer M. 2008. XLIII Warszataty Biologii Ewolucyjnej, Warszawa, 26 styczeń 2008. Wiadomości Ekologiczne 54(2): 93-96.

Ekner A. Zagalska-Neubauer M. 2007. XXXVIII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej, Białowieża, 29 IX-2 X 2006 r. Wiadomości Ekologiczne 53(1): 31-35.

Neubauer G., Zagalska M. 2004. Nowe stanowisko orzesznicy Muscardinus avellanarius na pojezierzu chełmińskim. Przegląd Przyrodniczy XIV, 1-2: 186-187.

Zagalska-Neubauer M., Szwaczkowski T. 2002. Płeć ptaka. Polskie Drobiarstwo 7: 21-22.

Neubauer G., Zagalska M. 2001. Nowe stanowisko wodniczki (Acrocephalus paludicola) na Równinie Kurpiowskiej. Przegląd Przyrodniczy, XII, 1-2: 156-157.

Zagalska M.M., Świtoński M. 2000. Status taksonomiczny dużych mew z kompleksu Larus argentatus-fuscus, zarys problemu i stan badań. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl., 9: 159-163.

Czerwiński S., Kaleta T., Koligot A., Nejman M., Zagalska M. 1999. Przyroda Ziemi Kolskiej. Wyd. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koninie, Koło, pp 24.

Kaleta T., Mielcarek S., Przybycin M., Zagalska M. 1999. Zimowanie łabędzi niemych Cygnus olor na Warcie między Dobrowem a Ruminem w sezonie 1997/98. Biuletyn Polskiej Grupy Badania Łabędzi 3: 32-34.

Szwed W., Zagalska M. 1996. Sprawozdanie ze studenckiej wyprawy naukowo-edukacyjnej do Kenii. Informator Akademii Rolniczej w Poznaniu, 8:12-16.


Materiały konferencyjne, prezentacje, postery

Zagalska-Neubauer M., Matyjasiak P., Surmacki A., Budka M. 2018. The role of acustic and visual signals in male-male competition in birds - the Chaffinch case. 27th International Ornithological Congress, Vancouver, Kanada 19-26.08. - poster

Zagalska-Neubauer M., Matyjasiak P., Surmacki A., Budka M. 2018. The role of acustic and visual signals in male-male competition in birds - the Chaffinch case. 17th International Behavioral Ecology Congress, Minneapolis, USA, 11-16.08. - prezentacja

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G., & Korner-Nievergelt F. 2017. Zachowania migracyjne dużych mew w strefie hybrydyzacji. II Zjazd Obrączkarzy, 17-19.11.2017 Gdańsk, Sobieszewo - prezentacja

Drobniak S., Zagalska-Neubauer M. 2017. MHC vs. gut microbiota in birds: a draft of a research project. Programming for Evolutionary Biology, Białowieża, 17-20.09. - prezentcja

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2013. Alternative mating tactics in colonial birds - the importance of ecological factors. 9th Conference of the European Ornithologists' Union, 27-31 August, Norwich, UK, Abstract book: 256 - prezentacja

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2013. Intermediate migratory programmes in hybrids between two species of large gulls. 9th Conference of the European Ornithologists' Union, 27-31 August, Norwich, UK, Abstract book: 164 - prezentacja

Dubiec A., Podmokła E., Zagalska-Neubauer M., Gustafsson L. 2013. Intermediate Fitness consequences of infection with malaria parasites in the great tit - the medication experiment. XIV Congress of the European Society for Evolutionary Biology, 19-24.08., Lisbon, Portugal; Symposium 15, p. 29, PS1430 - poster

Zagalska-Neubauer M., Radwan J., Cichoń M., Sendecka J., Kulma K., Gustafsson L., Neubauer G., Babik W. 2012. Immune function is not related to variation in Mhc II loci in collared flycatcher. 14th International Behavioral Ecology Congress, 12-18 August, Lund, Sweden, Abstract book: 251, [P236] - poster

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2012. Females infidelity and brood parasitism in socially monogamous colonial birds - making the best of the bad job. 4th International Eurasian Ornithology Congress, 12-15 April 2012, Baja, Hungary - prezentacja

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2012. Does extra pair mating reinforce reproductive isolation in hybridizing colonial birds? Speciation Conference 2012-Progress in Understanding the Origins of Biodiversity'(EU Marie Curie Initial Training Network), Jyvaskyla, Finlandia 26-29 Febuary - poster

Zagalska-Neubauer M., Radwan J., Cichoń M., Sendecka J., Kulna K., Gustafsson L., Babik W. 2011. MHC, malaria and lifetime reproductive success in collared flycatchers (Ficedula albicollis). 8th Conference of the European Ornithologists' Union, 27-30 August, Riga, Latvia, Abstract book: 414 - prezentacja

Neubauer G., Esergepov A.A., Kiselev R.Yu., Kiseleva S.V., Chudnenko D.E., Ross A., Zagalska-Neubauer M. 2011. Secondary contact zone of large white-headed gulls in European Russia. 8th Conference of the European Ornithologists' Union, 27-30 August, Riga, Latvia, Abstract book: 277 - poster

Crochet P-A., Lenormand T., Bell DA., Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Pons J-M., Gay L. 2011. Does sexual selection helps to maintain hybridizing latge white-headed gull species distinct? A comparition between traits and markers. 13th Congress of the European Society for Evolutionary Biology, 20-25 August, Tuebingen, Germany. Abstract Book, C4-Sy06-1630-O - poster

Cichoń M., Zagalska-Neubauer M., Babik W., Kulma K., Gustafsson L., Sendecka J., Radwan J. 2010. Impact of individual Mhc diversity on the immune response and parasite infection in the collared flycatcher Ficedula albicollis. 13th International Behavioral Ecology Congress, 26.09-01.10. Perth, Australia. Abstract book p. 187, [098] - poster

Zagalska-Neubauer M., Babik W., Radwan J., Dubiec A., Pieńkowska A., Dabert M., Neubauer G. 2010. Mhc variation and extra-pair mating in socially monogamous birds in a hybrid zone. 13th International Behavioral Ecology Congress, 26.09-01.10., Perth, Australia Abstract book: 257, [209] - poster

Chudnenko D.E., Neubauer G., Esergepov A.A., Zagalska-Neubauer M. M., Kiselev R.Yu., Kiseleva S.V. 2010. Isuschenie komplieksa bolschih bieloglovyh chaiek na terytorii Vostochnogo Vierhnievolzhia. [The study of large white-headed gulls in the Upper Volga area]. Materialy XIII Mezhdunarodnoy ornitologiceskoy konferencii Severnoy Eurazii: 326. - prezentacja

Zagalska-Neubauer M., Radwan J., Kulma K., Gustafsson L., Cichoń M., Babik W. 2009. MHC II diversiy and parasite load in Collared Flycatcher Ficedula albicollis. ESEB-12th Congress of European Society for Evolutionary Biology, 24-29.08.2009, Turin, Italy, Abstract book:17-58 - poster

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Nowicki P. 2009. Why to avoid producing hybryd daughters: Haldane's rule and fitness consequences of hybridization between two large gull species. 12th Congress of European Society for Evolutionary Biology, 24-29.08., Turin, Italy, Abstract book: 30-19 - poster

Dubiec A., Zagalska-Neubauer M., Babik W., Radwan J. 2009. Molecular characterization of MHC IIB genes In the Herring Gull species complex (Larus argentatus sensu lato). 12th Congress of European Society for Evolutionary Biology, 24-29.08., Turin, Italy, Abstract book:10-50 - poster

Lenda M., Zagalska-Neubauer M., Neubauer G., Skórka P. 2009. Do invasive species undergo metapopulation dynamics? The case study of an invasive Caspian Gull (Larus cachinnans) in Poland. 7th European Ornithologists' Union Conference, 21-26.08., Zurich, Switzerland, Abstract book: 123 - poster

Zagalska-Neubauer M. 2006. Rola genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC) w wyborze partnera u ptaków, na przykładzie gatunku kolonijnego - mewy srebrzystej. XXXVIII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej, 29.09.-02.10., Białowieża - prezentacja

Gay L., Neubauer G., Zagalska M., Crochet P-A. 2005. Hybridization in secondary contacts in the large gulls: a bridge for interspecific gene flow? 10th Congress European Society for Evolutionary Biology, Kraków, Poland, 15-20.07., Abstract Book: 335 - poster

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Gay L., Przystalski A., Crochet P.-A. 2005. Czy fenotyp rzeczywiście ma znaczenie? - system kojarzenia w kolonii mieszanej mew z grupy Larus argentatus sensu lato. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna, Olsztyn 14-18.09., Abstrakty: 44 - poster

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G., Ziółkowski M., Kiljan G., Betleja J., Mokwa T. 2005. Przemieszczenia polskich mew Larus argentatus sensu lato w pierwszym roku życia. Ogólnopolska Konferencja Ornitologiczna, Olsztyn 14-18.09., Abstrakty: 130 - poster

Zagalska-Neubauer M., Neubauer G. 2003. Should L. argentatus, L. cachinnans and L. michahellis be regarded conspecific? Biometry & genetic aspects. IGM-The 7th International Gull Meeting, Poland - prezentacja

Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. 2003. Sympatric breeding of L. argentatus, L. cachinnans and L. michahellis in central Poland: the case of Włocławek colony. 7th International Gull Meetin, Poland - prezentacja

Koshelev, A.I., Zagalska, M., Peresadko, L.V. 2003. Polimorphism of Yellow-Legged gull (Larus cachinnans) in the colonies of Northern Azov Sea area. Readings from A.A. Browner. Proceed. of Third Int. Sc. Conf. Odessa: Astroprint.

Zagalska M., Neubauer G. 2002. The morphological variation within the south and north forms of the Herring Gull Larus argentatus-cachinnans-michahellis complex. 6th International Gull Meetnig, Lammi, Finland - poster

Zagalska M., Świtoński M. 2002. The genetic variability within Larus argentatus-cachinnans-michahellis complex - preliminary results. 6th International Gull Meetnig, Lammi, Finland - poster

Zagalska M., Stępniak E., Świtoński M. 2002. The use of Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD) Technique to Distinguish Four Species of the Family Canidae. Advances in Canine and Feline Genomics, St. Louis, USA, Abstract: 19 - poster

Andrzejewska I., Tryjanowski P., Zagalska M., Ćwiertnia P., Wysocki A. 2002. Toxoplasma gondii antibodies in populations of wild and captive birds in Poland. 5. Slovenske a Ceske Parazitologicke Dni. Stara Lesna. Slovakia. 12-13 - poster

Koshelev A.I., Zagalska M., Neubauer G., Peresadjko L.V. 2001. Formirovanie vidovych i populazionnych kompleksov serebristoi czajki Larus argentatus/cachinnans v Vostoschnoi Europie, vsled za antropologitcznoi transformatziej ekosystema. [Formation of species and population complex of gulls Larus argentatus/cachinnans in East Europe as an effect of anthropogenic transformation in ecosystem] Structural and Functional Role of Animals in Natural and Transformed Ecosystems, Dniepropietrowsk, Ukraine, Abstract books: 161-163 - prezetacja

Zagalska M., Świtoński M. 2001. Status taksonomiczny mew z grupy Larus argentatus-cachinnans-michahellis na podstawie markerów RAPD. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Poznań, 265-266 - prezentacja

Zagalska M., Stępniak E., Świtoński M. 2001. Polimorfizm genetyczny (RAPD) w różnych rasach psów. XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Poznań, 266 - poster


Projekty własne

2015-2020 Projekt badawczy NCN pt.: "Sygnały fenotypowe i jakość genetyczna w konkurencji między samcami u ptaków" Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

2010-2012 Projekt badawczy NCN pt.: "Zmienność kompleksu genów zgodności tkankowej a poziom odpowiedzi immunologicznej i zapasożycenia u muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis". Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku, Kraków/ Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.

2007-2010 Projekt badawczy POL-POSTDOC III MNiSW pt.: "Wpływ polimorfizmu genów MHC na parametry dostosowania na przykładzie muchołówki białoszyjej Ficedula albicollis". Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Nauk o Środowisku, Kraków.

2006-2009 Projekt badawczy MNiSW pt.: "Rola genów głównego układu zgodności tkankowej (MHC) w wyborze partnera, na przykładzie gatunku kolonijnego - mewy srebrzystej." Zakład Ornitologii PAN, Gdańsk.

2000-2001 Projekt dla młodych naukowców KBN pt.: "Wykorzystanie techniki RAPD do analizy statusu taksonomicznego mew z kompleksu Larus argentatus-cachinnans-michahellis (Aves, Laridae)." Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań.


Udział w innych projektach

2019-2021 Projekt NCN pt.: "Wybór partnera i tworzenie się rodzin u kooperatywnego gatunku ptaka" Kierownik: prof. dr hab. J. Theuerkauf, MiIZ PAN Warszawa.

2016-2020 Projekt NCN pt.: "Czy zmienność genów MHC wpływa na różnorodność mikroflory jelitowej w dzikiej populacji ptaków? Iuventus Plus, kierownik: dr hab. S. Drobniak, UJ, Kraków.

2016-2020 Projekt NCN pt.: "Wielowymiarowe pióro: genetyka ilościowa i filogenetyka porównawcza upierzenia ptaków" Sonata Bis 5, kierownik: dr hab. S. Drobniak, UJ, Kraków.

2015-2020 Projekt NCN pt.: "Genetyka ekologiczna sikory bogatki w nowym, długoterminowym badaniu populacyjnym wzdłuż gradientu urbanizacji." Sonata Bis 4, kierownik: dr hab. Marta Szulkin, CENT, Warszawa.

2013-2015 Projekt NCN pt.: "Czynniki wpływające na dobór partnera u arktycznego gatunku ptaka morskiego, alczyka Alle alle." Iuventus Plus, kierownik: dr hab. K. Wojczulanis-Jakubas, UG, Gdańsk.

2011-2013 Projekt NCN pt.: "Wpływ pasożytów krwi na dostosowanie ptaków - badania terenowe z eksperymentalną zmianą stopnia zapasożycenia". Kierownik: dr A. Dubiec, MiIZ PAN Warszawa.

2009-2011 Projekt MNSiW w ramach współpracy dwustronnej między Polską a Rosją pt.: "Zjawisko hybrydyzacji mew z grupy Larus argentatus-cachinnans-fuscus, na przykładzie populacji mieszańcowej mew w Rosji". Kierownik: dr G. Neubauer, MiIZ PAN, Gdańsk.

2008-2011 Projekt MNSiW pt.: "Wpływ pasożytów wewnętrznych na przeżywalność, tempo wzrostu i kondycję piskląt kormorana Phalacrocorax carbo". Kierownik: dr G. Kanarek, MiIZ PAN, Gdańsk.

2008-2010 Projekt MNSiW pt.: "Rola kojarzeń pozapartnerskich w kształtowaniu izolacji rozrodczej w strefie hybrydyzacji na przykładzie mewy srebrzystej i białogłowej". Kierownik: dr G. Neubauer, MiIZ PAN, Gdańsk.

2004-2005 Projekt MNSiW w ramach współpracy dwustronnej między Polską a Francją pt.: "Zjawisko hybrydyzacji w kompleksie dużych mew Larus argentatus-cachinnans-michahellis: analiza biometryczna i genetyczna populacji środkowopolskiej." Center of Functional Ecology and Evolution, Montpellier University, CNRS, Francja oraz Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kierownik: dr G. Neubauer, UMK,Toruń.

2000-2001 Projekt FNP, program MISTRZ pt.: "Mutacje genów wpływające na wzrost zwierząt." Subsydia profesorskie, Kierownik projektu: Prof. dr hab. Marek Świtoński.


Kursy, szkolenia i staże

Francja: CEFE CNRS, Montpellier, staż naukowy w ramach projektu polsko-francuskiego POLONIUM (2004, 2005)

Polska: IGHZ PAN, Jastrzębiec, staż w laboratorium molekularnym (2006)

Finlandia: EU Marie Curie Initial Training Network, Speciation - Progress in Understanding the Origins of Biodiversity, Jyvaskyla (2012)

Szwecja: Lund University, Lund, staż - Identyfikacja pasożytów metodą molekularną (2014)

Szwecja: Sven Lovén Centre for Marine Sciences, University of Gothenburg, Tjärnö, Bioinformatic workshops (2014)

Hiszpania: Barcelona, Els Hostalets, An Introduction to Phylogenetic Analysis using R - 2nd edition. Transmitting Science (2015)

Czechy: Czesky Krumlov, Workshop on Molecular Evolution (2015)

Polska: PolLASA, Wrocław, Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za planowanie procedur i doświadczeń orz ich przeprowadzenie; szkolenie dla osób wykonujących procedury; szkolenie dla osób uśmiercających zwierząt wykorzystywane w procedurach (2015)

Niemcy: Leipzig University, Programming for Evolutionary Biology (2016)

Polska: Uniwersytet Wrocławski, Genome Technology Course, Scientiae Wratislaviensis (2016)

Serbia: University of Belgrade, Programming for Evolutionary Biology (2016)

Polska: Białowieża, Programming for Evolutionary Biology (2017)

Kanada: Landscape Genetics - kurs internetowy, prof. H. Wagner, Department of Biology, University of Toronto Mississauga, Mississauga (2018).Inna działalność

Uczestnik projektu COST, European Cooperation in Science & Technology, grupa robocza: Media (Portugalia, Serbia)
Uczestnik EvoKE (Evolutionar Knowledge for Everyone) (Serbia)
Członek Rady Naukowej MiIZ PAN w latach 2011-2018
Członek Komisji ds. Dobrostanu Zwierząt MiIZ PAN (od 2016)
Członkostwo: International Ornithologists' Union, Sociaty for Behavioral Ecology
Organizacja blisko 60 seminariów naukowych w Zakładzie Ornitologii PAN/Stacji Ornitologicznej MiIZ PAN
Współorganizacja trzech międzynarodowych i dwóch krajowych wydarzeń naukowych (warsztatów, konferencji)
Zorganizowanie od podstaw laboratorium molekularnego, Stacja Ornitologiczna PAN
Prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Dziecięcym, UJ Kraków (2009)
Udział w obozach ornitologicznych (1997-2002) na terenie Polski i Kenii
Udział w projektach monitoringowych ptaków i badaniach terenowych:Wybrane seminaria

Uniwersytet Wrocławski, 2018.03.01. Komunikacja głosowa i wizualna u zięby. Na zaproszenie prof. dr hab. A. Dyrcza, Zakład Ekologii Behawioralnej, UWr Wrocław.

Uniwersytet Wrocławski, 2016.01.11.Wpływ architektury genetycznej (MHC) na system kojarzenia w strefie hybrydyzacji ptaków. Na zaproszenie dr hab. Konrada Hałupki, Zakład Ekologii Behawioralnej, UWr Wrocław.

Tydzień Ewolucji w Krakowie (wydarzenie cykliczne), 2015.04.14. Intymne życie w kolonii. Na zaproszenie dr hab. S. Drobniaka, INoŚ, UJ, Kraków.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011.01.05 Ewolucyjne kryteria wyboru partnera u mew. Na zaproszenie prof. dr hab. T. Osiejuka; Zakład Ekologii Behawioralnej, UAM Poznań.

Uniwersytet Gdański, 2011.03.31. Wybór partnera u mew - kryteria i konsekwencje. Na zaproszenie prof. dr hab. W. Meissnera, UG, w ramach Gdańskich Spotkań Ornitologicznych.

University of Potsdam , 2009.11.24. MHC variation - current methods and perspectives in birds. Na zaproszenie Prof. Dr Ralpha Tiedemanna z Unit of Evolutionary Biology/Systematic Zoology, Institute of Biochemistry and Biology, University of Potsdam, Niemcy.


Linki

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Zagalska-Neubauer
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=Hgl-C9cAAAAJ&hl=pl